Uslovi korišćenja i politika privatnosti

1. UVOD

Dobrodošli na onefit.rs (u nastavku teksta “Sajt”). Sajt je u vlasništvuOneFit doo Požarevac (u nastavku teksta “OneFit”).

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRE UPOTREBE VEBSAJTA. Korišćenjem Sajta potvrđujete da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, ne možete koristiti Sajt. Pored toga, kada koristite bilo koju od naših trenutnih ili budućih usluga, takođe pristajete na naše smernice, uputstva, uslove i sporazume koji se odnose na te usluge. Ako ovi Uslovi korišćenja nisu u skladu sa smernicama, uputstvima i sporazumima koji se odnose na te usluge, ovi Uslovi korišćenja će imati prednost.

2. PRIVATNOST I VAŠ NALOG

Molimo Vas da se upoznate sa našom Politikom privatnosti, koja se odnosi i na Vašu posetu Veb lokaciji, da biste razumeli našu praksu privatnosti.

Možemo prodavati proizvode ili usluge za decu, pri čemu su kupci odrasle osobe koje plaćanje mogu da obave u gotovini, kreditnom karticom ili drugim dozvoljenim načinom plaćanja. Ako ste mlađi od 18 godina, možete koristiti Sajt samo uz učešće roditelja ili staratelja. Zadržavamo pravo da odbijemo pružanje usluge, ugasimo naloge, uklonimo ili izmenimo sadržaj, ili da otkažemo narudžbine po vlastitom nahođenju.

3. OGRANIČENJA UPOTREBE I OGRANIČENA DOZVOLA

Sav sadržaj koji se nalazi na Sajtu (u nastavku teksta “Sadržaj”), kao što su tekst, grafika, logo, ikonice, slike, audio i video snimci, digitalna preuzimanja, kompilacije podataka i softver, je naše vlasništvo ili imovina naših davalaca licenci ili držalaca licenci, a kompilacija Sadržaja na Sajtu je naša ekskluzivna svojina, zaštićena Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije i međunarodnim propisima o autorskim pravima, ugovorima i konvencijama.

Sav softver koji se koristi na Sajtu je naša imovina ili vlasništvo naših dobavljača softvera i zaštićen je Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije i Međunarodnim pravom o autorskim pravima, ugovorima i konvencijama.

Svi zaštitni znakovi, oznake usluga, grafike, logoi, zaglavlja stranica, ikone, skripte i trgovački nazivi (u nastavku teksta “Oznake”) sadržani na Sajtu naše su vlasništvo ili vlasništvo naših davalaca licenci ili držalaca licenci. Naše Oznake se ne mogu koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije naša na bilo koji način koji može izazvati zabunu među korisnicima ili koji omalovažava ili diskredituje nas ili bilo koga drugog. Sve ostale Oznake koji nisu u našem vlasništvu i koji se pojavljuju na Sajtu su vlasništvo njihovih vlasnika, koji mogu ili ne moraju biti povezani sa nama ili sponzorisani od nas.

Dajemo vam ograničenu dozvolu za pristup i ličnu upotrebu Sajta. Nijedan Sadržaj na ovom Sajtu ili bilo kojem drugom internet sajtu kojim upravljamo, kojem dajemo licencu, koji kontrolišemo ili se nalazi u našem vlasništvu, ne može se kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, preuzimati (osim čuvanja keširane stranice), učitavati, postovati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način, ili prodavati, preprodavati, posećivati ili na drugi način iskoristiti za bilo koju komercijalnu svrhu, osim što možete da preuzmete jednu (1) kopiju Sadržaja koji Vam stavljamo na raspolaganje u te svrhe na jednom računaru samo za svoju ličnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu, pod uslovom da Vi: (a) čuvate neizmenjena sva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znacima i drugim vlasničkim pravima; (b) ne menjate Sadržaj; (c) ne koristite bilo koji deo Sadržaja na način koji sugeriše povezanost sa bilo kojim od naših proizvoda, usluga ili brendova; i (d) ne preuzimate Sadržaj kako bi izbegli buduća preuzimanja sa Sajta. Vaša upotreba Sadržaja na bilo kojem drugom sajtu ili u kompjuterskom okruženju je strogo zabranjena.

Dozvola koja Vam je dodeljena ne uključuje i posebno isključuje bilo koja prava na: preprodaju ili bilo kakvu komercijalnu upotrebu Sajta ili bilo kog dela Sadržaja; prikupljanje i korišćenje bilo kojeg spiska proizvoda, usluga, opisa ili cena; bilo kakvu upotrebu elemenata Sajta ili Sadržaja; preuzimanje ili kopiranje informacija o nalogu u korist bilo koga drugog; ili korišćenje bilo kojeg oblika rudarenja podataka, robota, botova ili sličnih alata za prikupljanje i vađenje podataka. Ne smete da uokvirujete, kropujete ili da koristite tehnike kadriranja da biste upotrebili bilo koju Oznaku, Sadržaj ili druge vlasničke informacije, ili da upotrebljavate meta tagove ili bilo koji drugi “skriveni tekst” koji koristi bilo koju takvu intelektualnu svojinu, bez našeg izričitog pismenog pristanka i pismenog pristanka svakog odgovarajućeg vlasnika svojine. Svaka neovlašćena upotreba automatski ukida dozvolu koja vam je ovim putem dodeljena. Dodeljeno Vam je ograničeno, opozivo i ne-ekskluzivno pravo da kreirate link samo ka našoj početnoj stranici pod uslovom da link ne prikazuje nas ili druge davaoce licenci ili držaoce licenci, ili njihove odgovarajuće proizvode ili usluge, na lažan, obmanjujući ili neki drugi uvredljiv način.

4. POTREBA I ZAŠTITA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

Sajt Vam nudi mogućnost da kreirate korisničko ime i lozinku kako biste mogli da pristupite i koristite određene delove Sajta. Svaki korisnik koji koristi Vaše korisničko ime i lozinku će biti smatran kao da je od Vas dobio ovlašćenje da pristupi i koristi Sajt, a Sajt nema nikakvu obavezu da istraži autorizaciju ili izvor takvog pristupa ili upotrebe. Priznajete i prihvatate da ćete u slučaju koji se tiče Vas i Sajta, Vi biti isključivo odgovorni za svaki pristup i korišćenje Sajta od strane bilo koje osobe koja koristi Vaše korisničko ime i lozinku bez obzira na to da li ste Vi odobrili taj pristup i korišćenje, uključujući svu komunikaciju, prenos podataka i sve obaveze (uključujući finansijske obaveze za kupovinu putem Sajta) koje mogu rezultirati takvim pristupom ili upotrebom.

Isključivo ste odgovorni za zaštitu sigurnosti i poverljivosti korisničkog imena i lozinke koje ste odabrali. Odmah ćete obavestiti Sajt o svakom neovlašćenom korišćenju odabranog korisničkog imena ili lozinke, ili o bilo kojem drugom kršenju ili bezbednosnoj pretnji po Sajt za koju znate. Vi ćete biti odgovorni za bilo koju aktivnost koja se obavlja pod Vašim korisničkim imenom ili lozinkom.

Postupak registracije korisničkog imena i lozinke obavljate odabirom svoje jedinstvene OneFit imejl adrese i lozinke. Prilikom registracije popunite sva obavezna polja, vodeći računa da ispravno upišete imejl adresu i zapamtite koju ste lozinku kreirali (obratite pažnju kako Vam je podešena tastatura: ćirilica, latinica, engleski). Nakon uspešno kreiranog korisničkog naloga, svom nalogu na dalje možete pristupati preko stranice PRIJAVA.

5. SISTEMSKI ZAHTEVI

Korištenje određenih delova Sajta zahteva pristup internetu, softver za upravljanje zvukom ili drugi softver koji omogućava preuzimanje i pohranjivanje audio i audio-vizualnih fajlova u MP3 ili drugom digitalnom formatu (u nastavku teksta “Softver”), te za određeni sadržaj za preuzimanje, kompatibilni plejer, odnosno uređaj za reprodukciju (u nastavku teksta “Uređaj”). Sajt može, u bilo koje vreme i povremeno, po vlastitom nahođenju, izmeniti, revidirati ili na drugi način promeniti sistemske zahteve za Sajt i format bilo kojeg sadržaja koji se može preuzeti, u celosti ili delimično, bez da Vas prethodno o tome obavesti.

Pristup internetu, upotreba Softvera ili upotreba Uređaja mogu zahtevati dodatne novčane troškove uz bilo koje troškove nastale na Sajtu. Softver i Uređaji mogu zahtevati povremeno ažuriranje ili nadogradnju. Na Vaše mogućnosti korišćenja Sajta mogu uticati učinak Softvera, Uređaja ili Vaša internet konekcija. Prihvatate i saglasni ste da je isključivo Vaša odgovornost da uskladite sistemske zahteve svog Softvera i Uređaja, i da održavate, ažurirate i nadograđujete svoj Softver i Uređaje, uključujući plaćanje pristupa internetu, Softver i Uređaje bez kompenzacije od strane Sajta.

6. DOSTAVA INFORMACIJA I MATERIJALA

Možete objavljivati recenzije, komentare, fotografije i druge sadržaje; dostavljati sugestije, ideje, pitanja ili druge informacije, pod uslovom da nijedan od ovih materijala nije ilegalan, vulgaran, preteći, klevetnički, ne ugrožava privatnost, ne krši prava intelektualne svojine ili na drugi način šteti trećim stranama i ne sastoji se od ili sadrži softverske viruse, političke kampanje, komercijalne pozive, lančana pisma, generičke mejlove ili bilo koji drugi oblik “spama”. Ne smete koristiti lažnu imejl adresu, oponašati bilo koga ili na drugi način zloupotrebljavati bilo koji sadržaj. Zadržavamo pravo (ali ne i obavezu) da uklonimo ili izmenimo takve sadržaje, ali objavljeni sadržaj ne nadgledamo redovno.

Molimo Vas da nam ne šaljete nikakav materijal za koji ne nameravate da bude dozvoljen Licencom za sadržaj koji generiše korisnik, opisanom u ovom paragrafu. Sav sadržaj koji je opisan u prethodnom paragrafu i sve druge informacije, sadržaj ili materijali koji objavljujete ili nam dostavljate u nastavku teksta kolektivno se definiše kao “Sadržaj koji generiše korisnik”. Ukoliko namerno ili nenamerno, objavite ili nam dostavite Sadržaj koji generiše korisnik, mi (ili neko drugi koga za to možemo povremeno odrediti) ćemo imati neograničena prava na njihovo korišćenje u bilo koje svrhe, komercijalne ili na drugi način, bez ikakve dodatne dozvole, ili bilo kakve isplate, Vama ili bilo kom drugom. Mi i naši predstavnici takođe ćemo imati pravo (ali ne i obavezu) da koristimo ime koje ste nam poslali, kao i bilo koje drugo ime pod kojim ste ili možete biti poznati, u vezi sa Sadržajem koji generiše korisnik. Bez ograničavanja opšteg gore navedenog, ovim nam bezuslovno dodeljujete trajnu, ne-ekskluzivnu, neopozivu, u potpunosti plaćenu, oslobođenu provizija, prenosivu univerzalnu licencu za korišćenje, ponovnu upotrebu, reprodukciju, prenos, štampanje, objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, distribuiranje, ponovno distribuiranje, kopiranje, hostovanje, skladištenje, keširanje, arhiviranje, indeksiranje, kategorizovanje, komentarisanje, emitovanje, preuzimanje, uređivanje, menjanje, adaptiranje, prilagođavanje, prevođenje, kreiranje izvedenih proizvoda baziranih na i javno predstavljanje Sadržaja koji generiše korisnik, u celini ili delimično, u svim situacijama i svim medijima koji sada postoje ili su kasnije osmišljeni za bilo koju i sve svrhe bez prethodnog obaveštenja Vama, i sa ili bez atribucije ( u nastavku teksta “Licenca za sadržaj koji generiše korisnik”). Saglasni ste sa Licencom za sadržaj koju generiše korisnik, bez obzira na to da li mi koristimo Vaš Sadržaj koji generiše korisnik.

Vi zastupate, garantujete i saglasni ste: da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na sav Sadržaj koji generiše korisnik koji objavljujete ili nam dostavljate; da je sav Sadržaj koji generiše korisnik tačan; da upotreba takvog Sadržaja koji generiše korisnik ne krši ove Uslove korišćenja, našu Politiku privatnosti ili prava bilo koje treće strane i neće povrediti nikoga; i Vi ćete obeštetiti nas i naše saradnike i predstavnike od i protiv svih potraživanja koja proističu iz, ili koja su rezultat bilo kog takvog Sadržaja koji generiše korisnik. Imamo pravo (ali ne i obavezu) da nadgledamo, uređujemo ili uklonimo bilo koju aktivnost ili sadržaj koji nam Vi dostavite. Mi nemamo nikakvu odgovornost i ne možemo biti odgovorni za bilo koji Sadržaj koji generiše korisnik koji je objavljen ili dostavljen od strane Vas ili bilo koga drugog.

Saglasni ste da Sadržaj koji generiše korisnik neće biti podložan bilo kakvom poverljivom dogovoru između nas i da između Vas i nas ne postoji nikakva poverljiva ili poverenička veza. U meri u kojoj se takozvana “moralna prava”, “srodna prava” ili slična ili analogna prava primenjuju na bilo koji Sadržaj koji generiše korisnik i koja nisu u našem isključivom vlasništvu, Vi ste saglasni da nećete dodeliti ili dozvoliti bilo kojem trećem licu bilo koje od tih prava.

Svaki put kada pristupite Sajtu, ili objavite ili dostavite Sadržaj koji generiše korisnik, Vi ste saglasni da je Licenca za sadržaj koji generiše korisnik ratifikovana i potvrđena u vezi sa takvim Sadržajem koji generiše korisnik i svim Sadržajem koji generiše korisnik koji ste nam prethodno dostavili ili objavili.

7. SADRŽAJ KOJI JE LINKOVAN SA SAJTOM

Treba da imate u vidu da kada posetite Sajt, možete biti upućeni na druge lokacije izvan naše kontrole, uključujući linkove ka ili od saradnika i partnera koji kreiraju sadržaj i koji mogu koristiti naše Oznake kao deo partnerskog odnosa. Kada kliknete na link koji vas vodi izvan Sajta, sajt na koji ste upućeni možda neće biti pod našom kontrolom i na njemu se mogu primenjivati drugačiji uslovi korišćenja i pravilo privatnosti koje treba pažljivo da pročitate i procenite. Prihvatate da nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu, i da ne garantujemo ponudu bilo koje treće strane ili sadržaj njihovih sajtova. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne možemo biti odgovorni za radnje, proizvode ili sadržaj bilo kojeg trećeg lica ili sajt bilo koje treće strane. Zadržavamo pravo da onemogućimo linkove od ili ka sajtovima trećih strana, iako nismo u obavezi da to učinimo.

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaj na Sajtu je prikazan “u viđenom stanju” i bez garancija bilo koje vrste, ugovornih ili impliciranih. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, odbijamo bilo koju i sve garancije, ugovorne ili implicirane, uključujući, ali ne ograničavajući, implicirane garancije na prodaju i podobnost za određenu namenu. Ne garantujemo da će informacije navedene u bilo kojem Sadržaju (uključujući, bez ograničenja, Sadržaj koji generiše korisnik) biti apsolutno tačne ili bez grešaka, da će propusti biti ispravljeni, ili da su Sajt ili serveri na kojima se nalazi takav Sadržaj zaštićeni od virusa ili drugih štetnih komponenti i Vi snosite sve troškove potrebnog servisiranja, popravke ili korekcije svoje opreme ili softvera. Ne pružamo garanciju u vezi sa korišćenjem ili rezultatima korišćenja, bilo kojeg Sadržaja, proizvoda ili usluga, ponuđenih ili pruženih, ili na bilo koji drugi način povezanih sa Sajtom uključujući, bez ograničenja, bilo koji sajt trećih lica ili usluge koje su povezane sa Sajtom (i posebno ne garantujemo tačnost, preciznost, kompletnost, pouzdanost ili sigurnost).

Eksplicitno se odričemo svake odgovornosti za tačnost, kompletnost ili dostupnost informacija, Sadržaj i materijale na sajtovima koji su povezani sa Sajtom. Ne možemo da garantujemo da ćete biti zadovoljni bilo kojim proizvodom ili uslugom koje kupite na sajtu trećih lica koji su povezani sa Sajtom ili informacijama, sadržajem ili materijalima trećih lica koji se nalaze na našem Sajtu. Ne podržavamo bilo koje proizvode, niti smo preuzeli bilo koje korake da bismo potvrdili tačnost, potpunost ili pouzdanost bilo koje informacije, sadržaja ili materijala koji se nalaze na bilo kojem sajtu trećih lica. Ne dajemo garanciju na sigurnost bilo kakvih informacija, sadržaja ili materijala (uključujući, bez ograničenja, kreditne kartice i ostale lične informacije) koje dostavljate bilo kom trećem licu. Ovim putem se neopozivo i u potpunosti odričete bilo kojeg i svih potraživanja protiv nas u pogledu informacija, Sadržaja i materijala navedenih na Sajtu (uključujući, bez ograničenja, Sadržaj koji generiše korisnik), na sajtovima trećih lica i svih informacija, sadržaja i materijala koje Vi dostavljate putem ili do bilo kojeg sajta trećih lica (uključujući, bez ograničenja, kreditne kartice i ostale lične informacije). Odlučno Vas podstičemo da sprovedete bilo koje istraživanje koje smatrate neophodnim ili odgovarajućim pre obavljanja bilo kojih onlajn ili oflajn transakcija sa bilo kojim trećim licima.

Sajt onefit.rs i proizvodi/usluge koji se nalaze na Sajtu nisu zamene za savet i lečenje profesionalnih, licenciranih zdravstvenih radnika. Nisu svi proizvodi i usluge namenjeni svima. Pružaoci bilo kojeg proizvoda/usluge ne preuzimaju i neće imati bilo koju odgovornost za korisnike u smislu povrede ili gubitka u vezi s tim. Ne dajemo garanciju i izričito se odričemo bilo koje i svih odgovornosti u vezi sa bilo kojim tretmanom ili bilo kojom akcijom proisteklom iz informacija koje su ponuđene ili navedene putem Sajta. Ako imate određene brige ili se nalazite u situaciji u kojoj Vam je potreban profesionalan ili medicinski savet, trebalo bi da konsultujete adekvatno obučenog i kvalifikovanog specijalistu, kao što su licencirani psiholog, lekar ili drugi zdravstveni radnici. Nikada nemojte da zanemarite medicinski savet psihologa, lekara ili drugog zdravstvenog radnika, ili da odlažete traženje takvih saveta, zbog informacija koje su objavljene ili navedene na ili putem Sajta.

Budući da bilo koja variranja u kilaži ili modifikacija zdravstvenog plana mogu da rezultiraju ozbiljnim povredama, OneFit Vas podstiče da obavite zdravstveni pregled kod lekara pre upotrebe bilo kojih proizvoda ili usluga koje rezultiraju promenom težine. Kupovinom plana ishrane prihvatili ste da korišćenje bilo kojih proizvoda ili usluga obavljate na sopstvenu odgovornost. Bilo koja preporuka za promene u ishrani uključujući upotrebu dodataka ishrani, proizvoda za smanjenje težine, povećanje mišićne mase/bodibilding i/ili održavanje telesne mase u potpunosti je Vaša odgovornost i trebalo bi da konsultujete lekara pre nego što promenite dijetu ili ishranu. Kupovinom plana ishrane saglasni ste da dobrovoljno kupujete proizvode ili usluge, učestvujući u preporučenim aktivnostima, i da korišćenjem ovog Sajta preuzimate sav rizik od povreda, bolesti, ili smrti.

Kupovinom plana ishrane potvrđujete da ste pažljivo pročitali ovo “Odricanje od odgovornosti” i da u potpunosti razumete da je u pitanju odricanje od odgovornosti i izričito ste saglasni da oslobodite i rasteretite sva obeštećena lica (definisana niže u tekstu) od bilo kojeg i svih potraživanja ili uzroka delovanja i prihvatate da se dobrovoljno odreknete i neopozivo odustanete od bilo kojeg prava koje možete imati da preduzmete pravne korake protiv bilo kojeg obeštećenog lica zbog ličnih povreda ili oštećenja imovine.

Određeni državni zakoni ne dozvoljavaju ograničenja ili implicirane garancije ili izuzeci ili ograničavanje određenih šteta. Ako se ovi zakoni primenjuju na Vas, pojedina ili sva navedena odricanja, izuzeci ili ograničenja mogu da ne budu primenjiva na Vas i možete imati dodatna prava.

9. OBEŠTEĆENJE

Ovim ste saglasni da ćete obeštetiti, braniti i smatrati mi, kao i naši davaoci licenci, držaoci licenci, , pravni sledbenici ,distributeri, agenti, predstavnici i drugi ovlašćeni korisnici, i svaki od njihovih službenika, direktora, vlasnika, menadžera, članova, zaposlenih, agenata, predstavnika i zaduženih lica (u daljem tekstu kolektivno “Obeštećena lica”), nismo odgovorni za i u slučaju bilo kojeg i svih gubitaka, troškova, štete, odgovornosti i provizija (uključujući, bez ograničenja, troškove poravnanja i pravne ili druge naknade i troškove) koje je pretrpelo ili može imati bilo koje Obeštećeno lice, koji proizilaze iz, u vezi su sa ili se odnose na bilo koje kršenje ili navodno kršenje ovih Uslova korišćenja. Vi ćete se maksimalno potruditi da sarađujete sa nama protiv bilo kojeg potraživanja. Zadržavamo pravo, da o svom trošku, odvojeno angažujemo advokata i pripremimo zasebnu odbranu i kontrolu nad poravnanjem i raspolaganjem bilo kojim potraživanjem koje je podložno odšteti sa Vaše strane.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni pod kakvim okolnostima (uključujući zanemarivanje) ne preuzimamo odgovornost za Vaše ili bilo čije bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete (uključujući gubitak profita), lične povrede (uključujući smrt) ili oštećenje imovine bilo koje vrste ili prirode u bilo kojem smislu koje proističe ili kao rezultat proizilazi iz: (a) korišćenja ili bilo koje nemogućnosti korišćenja, Sajta ili Sadržaja ili funkcija Sajta; ili (b) bilo kojeg čina ili nečinjenja, onlajn ili oflajn, bilo kojeg korisnika Sajta ili drugog lica, čak i ako smo bilo obavešteni o mogućnosti takve štete. U bilo kojem slučaju naša ukupna odgovornost za Vas, sve Vaše gubitke, troškove, štetu, odgovornost ili rashod (uključujući naknade i troškove advokata) koje možete trpeti ili se mogu pojaviti, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, ugovornoj, deliktnoj (uključujući, ali ne ograničavajući se na zanemarivanje) ili ostaloj, ne može iznositi više od iznosa koji ste Vi platili, ako je tako bilo, za pravo na pristup ili učešće u bilo kojoj aktivnosti u vezi sa Sajtom ili 100,00 RSD.

Ni pod kakvim okolnostima mi ili bilo koja obeštećena strana ne preuzimamo odgovornost za bilo koje odlaganje ili izostanak rezultata nastalih, direktno ili posredno, kao posledica bilo kojeg događaja ili više sile ili drugog uzročnika izvan naše ili njihove kontrole uključujući, bez ograničenja, ratna dejstva, opremu i tehničke greške, nedostatke u snabdevanju energijom ili fluktuacije, udare, radne sporove, pobune, građansku neposlušnost, nedostatak radne snage ili materijala, prirodne katastrofe, akcije vlasti, naredbe domaćih ili stranih sudova ili tribunala, ili nečinjenje trećih lica. Ni mi niti bilo koja druga obeštećena strana ne preuzimamo odgovornost i nismo odgovorni za: (a) bilo koju nekompatibilnost između Sajta i bilo koje veb stranice, usluga, softvera ili hardvera; ili (b) bilo koje odlaganje ili grešku koja Vas može snaći prilikom bilo koje transmisije ili transakcije u vezi sa Sajtom.

Ograničenja, isključenja i odricanja ovde i na drugim mestima u ovim Uslovima korišćenja primenjuju se u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.

Važeći zakon može da ne dopušta određene izuzetke, ograničenja ili odricanja od odgovornosti navedene u ovim Uslovima korišćenja, zbog čega takve izuzetke, ograničenja ili odricanja mogu da ne važe za Vas.

11. ŽALBE O AUTORSKIM PRAVIMA

Mi poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da je Vaš rad kopiran na Sajtu na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da sledite naše Obaveštenje i postupak za potraživanja u slučaju kršenja autorskih prava.

12. IZMENE I DOPUNE

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da u bilo kom trenutku promenimo, izmenimo, dodamo ili izbrišemo delove ovih Uslova korišćenja bez prethodne najave, i Vaša je odgovornost da izvršite uvid u bilo koje promene ovih Uslove korišćenja. Vaše korišćenje Sajta nakon bilo kojih promena ovih Uslova korišćenja će predstavljati Vaše odobrenje i prihvatanje revidiranih Uslova korišćenja.

13. PRESTANAK

Ovi Uslovi korišćenja su na snazi dok se ne donesu izmene i dopune koje bi ih stavile van snage ili izmenile. Možete otkazati dalju primenu ovih Uslova u pogledu Vas u bilo kom trenutku tako što ćete prekinuti pristup i korišćenje Sajta i uništiti sve materijale dobijene od Sajta i svu povezanu dokumentaciju i sve kopije i instalacije, bilo da su nastale pod ovim Uslovima korišćenja ili na neki drugi način. Ako otkažete ove Uslove korišćenja, obavestićete nas o tome slanjem obaveštenja o takvom otkazivanju putem zvanične pošte Republike Srbije, unapred plaćenom pošiljkom adresiranom na:

OneFit doo Požarevac
Dositejeva 8/14
12000 Požarevac
Republika Srbija

Mi možemo da otkažemo ove Uslove korišćenja (uključujući Vaš pristup i korišćenje Sajta) bez razloga i bez obaveštenja, po sopstvenom nahođenju. Nakon otkazivanja, morate prestati sa bilo kakvim pristupom ili korišćenjem Sajta i uništiti sve materijale dobijene od Sajta i svu povezanu dokumentaciju i sve kopije i instalacije, bilo da su nastale pod ovim Uslovima korišćenja ili na neki drugi način. Usvojili smo i primenili politiku koja, u odgovarajućim okolnostima, predviđa ukidanje pristupa korisnicima koji su višestruki prekršitelji autorskih prava.

Odredbe ovih Uslova korišćenja, koje po svojoj prirodi treba da nastave da važe nakon otkazivanja ovih Uslova korišćenja, će nastaviti da važe nakon takvog poništenja.

14. VAŽEĆI ZAKON I SPOROVI

Ovi Uslovi korišćenja, Vaša prava i obaveze, naša prava i obaveze i sve radnje predviđene ovim Uslovima korišćenja, biće regulisane zakonima Republike Srbije, bez obzira na neujednačenost zakona i kao da su ovi Uslovi korišćenja ugovor koji je u celosti zaključen i sklopljen u Republici Srbiji. Ovi Uslovi korišćenja neće biti uređeni Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe.

Bilo koji spor koji nastane u vezi sa posetom Sajtu ili sa proizvodima, strane će nastojati da reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu uz primenu srpskog prava.

15. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Kada posetite Sajt ili nam pošaljete imejl, Vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Saglasni ste da primate poruke od nas elektronskim putem. Mi ćemo komunicirati sa vama putem imejla ili objavljivanjem obaveštenja na Sajtu. Saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, objavljivanja i druga komunikacija koju vam elektronski dostavljamo zadovoljavaju sve zakonske uslove koje zadovoljava takva komunikacija u pisanoj formi.

16. OSTALE PRAVNE ODREDBE

Možemo ugasiti Sajt u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez obaveštenja. Možemo promeniti Sadržaj, rad ili karakteristike Sajta u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, bez obaveštenja.

Saglasni ste da ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zapošljavanje ili agencijski odnos između Vas i nas kao rezultat ovih Uslova korišćenja ili Vašeg korišćenja Sajta. Ništa sadržano u ovim Uslovima korišćenja ne umanjuje naše pravo da se pridržavamo važećih sudskih i zakonskih zahteva ili propisa koji se odnose na Vaše korišćenje Sajta ili informacija koje smo Vam dostavili ili prikupili od Vas u vezi sa takvom upotrebom. Štampana verzija ovih Uslova korišćenja i bilo kojeg obaveštenja u elektronskom obliku biće prihvatljiva u sudskim ili upravnim postupcima zasnovanim na ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumenta i zapisi originalno generisani i arhivirani u štampanom obliku.

Naš neuspeh da sprovedemo bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili odgovorimo na kršenje načinjeno od strane Vas ili drugih ne predstavlja odricanje od našeg prava da sprovedemo bilo koju drugu odredbu ovih Uslova korišćenja koja se odnosi na to ili bilo koje drugo kršenje Uslova korišćenja.

Ako je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neprimenljiva prema važećem zakonu, preostale odredbe će nastaviti da važe u punoj snazi i dejstvu, a nevažeća ili neprimenljiva odredba će se smatrati zamenjenom važećom, izvršnom odredbom koja najbliže odgovara svrsi prvobitne odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum između Vas i nas u vezi sa Sajtom i zamenjuju svaki prethodni ili istovremeni sporazum u vezi sa tim predmetom.

Ažurirano u julu 2020. godine

OBAVEŠTENJE I POSTUPAK ZA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA

Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da našem saradniku za autorska prava u pisanom obliku dostavite informacije navedene u nastavku. Imajte na umu da ova procedura služi isključivo tome da nas obavestite da je Vaš materijal zaštićen autorskim pravima zloupotrebljen.

  • Elektronski ili fizički potpis lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika autorskih prava
  • Opis dela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da je zloupotrebljeno
  • Opis lokacije na Sajtu na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da su prekršena autorska prava
  • Vaša adresa, broj telefona i imejl adresa
  • Vaša izjava da po Vašim najiskrenijim saznanjima sporna upotreba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona
  • Vaša izjava, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su prethodno navedene informacije u Vašem obaveštenju tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava

Obaveštenje o potraživanjima u slučaju kršenja autorskih prava na Sajtu možete dostaviti saradniku za autorska prava OneFit na sledeći način:

OneFit doo Požarevac
Na ruke: Saradnik za autorska prava
Dositejeva 8/14
12000 Požarevac
Republika Srbija

Naruči plan ishrane

Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.

NARUČI PLAN ISHRANE
© Sva prava zadržana. OneFit 2020